SHREEJI ENTERPRISES

Contact Us

SHREEJI ENTERPRISES
B-8, Karim Shaikh Compound, Opp. Waghdevi Nagar, Near Vaishali Nagar Last Bus Stop, Dahisar (E),
Mumbai - 400068, Maharashtra, India
Key Personnel
Mr. Paresh M Kawa
(Proprietor)
Mobile: +917259690954
Mr. Vinay Kawa

Mobile: +917259690954
Phone:
+917259690954